Интраокулярни (вътреочни) лещи „Софлекон”

Вътреочните лещи са предназначени за вътреочна корекция на зрението след оперативна екстракция на непрозрачна естествена леща.

Интраокулярни (вътреочни) лещи „Софлекон”

Материал
-

Диаметър

Диоптър

полиметилметакрилат
(PMMA)

5.5-6 мм

+13,00 до ±25,00 (през 0,50 D)

Симетрично разположени нишки от полипропилен „пролен”.

Диаметър на нишката

Дължина на лещата
заедно с нишките

Цвят на нишката

0,15 мм

12,5-13,0 мм
-

син

Начин на приложение: чрез лекарска хирургическа намеса
Условия за съхранение: в стерилна опаковка

  • Количество в опаковка: 1 бр.
  • Срок за съхранение:3 години