Очна диагностика, консултации и лечение

Контактни лещи, разтвори, Интраокулярни лещи

Очни протези

Очила, рамки и корекционни стъкла

  • Изкуствена сълза
    Разтвори за лещи
  • Пуропласт
    Разтвори за лещи
  • Солекс Лукс
    Разтвори за лещи
  • Пурохидрогел
    Разтвори за лещи
  • ХЕКСАЛЕНС
    Разтвори за лещи
  • Универс
    Разтвори за лещи
  • Кристаленс
    Разтвори за лещи
  • Мека контактна леща с 38 % водно съдържание
    Меки контактни лещи